Posted on Dodaj komentarz

Wady i zalety promieniowania

Promieniowanie jest bardzo złożonym procesem i nie tak jak dawniej nie używa się go jedynie w odniesieniu do promieniowania słonecznego. Promieniowanie dzisiaj dzielimy na promieniowanie elektromagnetyczne, czyli: radiowe, mikrofalowe, podczerwone, świetlne, ultrafioletowe, rentgenowskie i gamma. Promieniowanie korpuskularne: beta i alfa oraz promieniowanie mieszane, którego definicja nie ogranicza jednego falowego, czy korpuskularnego typu. Tutaj zaliczamy między innymi promieniowanie jonizujące i kosmiczne, które pełnią niesamowitą rolę w życiu każdego człowieka.

Każde z nich można obecnie dokładnie opisać. Również ich zastosowanie jest bardzo ważne. Promieniowanie elektromagnetyczne, to nic innego jak rozchodzące się w ośrodku zaburzenia pola elektromagnetycznego. Są to fale poprzeczne o różnej długości, częstotliwości i właściwościach.  W życiu krąży wiele mitów, które można obalić wykorzystując liczne prace naukowe wiele jest opracowań opisujących fale. Fale radiowe wykorzystywane są właśnie w radiofonii i telewizji, to one umożliwiają przekazy informacji na dalekie odległości. Są to najdłuższe z fal elektromagnetycznych. Mikrofale oczywiście największe zastosowanie znalazły w mikrofalówkach i  wbrew wielu przesądom nie są szkodliwe dla człowieka, ale niezwykle ułatwiają życie. Czytaj dalej Wady i zalety promieniowania